Препоръчано, 2021

Избор На Редактора

Направете кестенови лосове

  • 2 кестена
  • 1 шипка за главата
  • 4 кръгли мини шипки
  • 6 мача
  • 2 пина с черни глави
  • разклонени клонки
  • Сушен копър за опашката
  • възможно пирон
  • клещи

първи

възможно Пробийте дупки в двата кестена с пирон.

2. Прибл. 2 см от мач. И двата кестена се събират леко изместени.

3. Пробийте четири отвора в долния кестен за краката и поставете цели кибрити.

4. Четири кръгли мини-шипки в мачовете поставят копитата.

5. За главата комбинирайте кестен и шипка с мач 2 cm.

6. За опашката се използва сушен копър. Пробийте малка дупка с щифт и поставете копъра в нея.

7. Две черни щифта съставят очите. Скъсете иглите с клещи и поставете в шипка.

8. Разклонените клонки, поставени в горната част на шипка, дават рога.

Top